POHJONEN ALANKO
Pohjonen Alanko är Ismo Alankos, Kimmo Pohjonens och Tuomas Norvios gemensamma musikaliska landskap, i vilket de utforskar människoröstens olika dimensioner.

STUNDER III: Menu Beethoven
Den här konserten bjuder på en hel dukning med kammarmusik av Beethoven. Menyn är planerad med kärlek och presenterar speciellt musik som står de uppträdande musikerna nära.

Alla evenemang