Eftermiddagsdans

paivatanssit_640x360


Tisdagarna 4.2 / 3.3 / 31.3 / 5.5 kl. 13.30

På de populära eftermiddagsdanserna spelar pop- och jazzkonservatoriets dansorkester, förutom 31.3. Då är det nämligen RotFest-vecka och för musiken står Espoon Pelimannit med Elina Sauri som solist.


Fritt inträde
 

Ämne:
  • Kultur, 
  • Dans
Målgrupp:
  • Seniorer
Område:
  • Alberga