fre 31-01-2020 kl. 19.00

Lava-ammuntaa VI
Ulla Tapaninens Lava-ammuntaa VI är en självständig fortsättning på de tidigare delarna. Ulla Tapaninen tar sin stil trogen tag i vardagliga fenomen.

Biljetter: lippu.fi