mån 17-02-2020 kl. 14.00

17.2 Räck ut din hand – blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv.

mån 30-03-2020 kl. 14.00

30.3 Räck ut din hand – blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv.

mån 11-05-2020 kl. 14.00

11.5 Räck ut din hand – blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv.

mån 01-06-2020 kl. 14.00

1.6 Räck ut din hand – blodgivning i Sellosalen
En blodgivning hjälper upp till tre patienter och kan rädda någons liv.