Sökning

Du hittar bassökfunktionen i webbplatsens vänstra övre hörn.  Du kan skriva ett eller flera ord i sökfältet. Tryck "Sök" för att starta sökningen.

  • Om du ger flera sökord lägger systemet till operatorn and mellan orden. Sökningen tar då fram sidor där alla sökorden finns.
  • Du kan bryta sökordet med operatorn * (asterisk). Då söker systemet alla ord som börjar med det som står före asterisken. Skriver du t.ex. häls* så får du texter om hälsocentraler, hälsoundersökningar, hälsovårdare osv.
  • Om du skriver en mening inom parentes, söker systemet exakt den frasen. Det är användbart om du vet att meningen finns på webben med just den lydelsen.

Esbo.fi är en trespråkig webbplats. Sökningen begränsar sig till den språkversion där du befinner dig.

Sökningen hittar också innehåll i bilagedokument (MS Office 2003, 2007, 2010 och pdf).

Preciserad sökning

Du kan också precisera din sökning enligt olika kriterier. Du hittar sökalternativen i höger spalt på sidan Preciserad sökning.

Högra sidans sökspalter syns också på resultatsidorna. Sökfunktionens rubrik visar vilken ämneshelhet sökningen är förinställd på (t.ex. nyheter, evenemang eller projekt).

Du kan också ta bort avgränsningen och söka innehåll på webbplatsen esbo.fi i sin helhet.

Esbo.fi som kanal till andra söktjänster

Genom webbplatsen Esbo.fi hittar du också andra användbara söktjänster som t.ex. Esbo stads serviceregister. Var och en av dessa söktjänster fungerar enligt egna funktionsprinciper.

En av de mest anlitade söktjänsterna på webbplatsen esbo.fi är stadens system för beslutsfattande. (För protokoll åren 2009–2010  finns en separat sökning).